Tổ chức bộ máy

 

 

                        (trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Hùng Thắng)

- Đồng chí: Trần Mạnh Hùng
- Chức vụ: Thành ủy viên; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng
- Năm sinh: 27/9/1976
- Điện thoại: 0988096338
 
 
- Đồng chí: Đặng Đình Linh
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường Hùng Thắng.
- Năm sinh: 10/12/1971
- Điện thoại:0879072777
 
 
- Đồng chí: Lê Ngọc Bích
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng uỷ phường Hùng Thắng
- Năm sinh: 03/3/1971
- Điện thoại: 0389.928.199
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Hữu Dương
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng
- Năm sinh: 23/02/1972
- Điện thoại: 0904.624.789
 
 
- Đồng chí: Nguyền Văn Quỳnh
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng
- Năm sinh: 25/10/1984
- Điện thoại: 0978966899
 
 
 
 
- Đồng chí: Đặng Thị Thủy 
- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ; Chủ tịch Hội LHPN  phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 04/7/1969
- Điện thoại: 0981.191.882
- Đồng chí: Lê Văn Lành​ 
- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 07/9/1967
- Điện thoại: 0983.232.289
 
- Đồng chí: Lê Tiến Thành​ 
- Chức vụ: Công chức VHXH phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 20/10/1979
- Điện thoại: 0909791020
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh
- Chức vụ: Công chức VHXH - LĐ TBXH phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 07/02/1989
- Điện thoại: 0985.847.303
 
- Đồng chí: Vũ Thị Mận
- Chức vụ: Công chức văn phòng phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 20/2/1986
- Điện thoại: 0868.021.165
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Dung
- Chức vụ: Công chức tư pháp - hộ tịch phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 21/12/1978
- Điện thoại: 0834.138.916
 
- Đồng chí: Dương Ngô Lịch 
- Chức vụ: Công chức Địa chính phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 19/11/1983
- Điện thoại: 0985.813.900
 
- Đồng chí: Vũ Tài Chí
- Chức vụ: Công chức Địa chính phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 04/7/1975
- Điện thoại: 0904.910.628
 
- Đồng chí: Triệu Hồng Thủy
- Chức vụ: Công chức Địa chính phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 16/01/1987
- Điện thoại: 0858365078
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Thu
- Chức vụ: Công chức tài chính kế toán phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 18/9/1982
- Điện thoại: 0988.158.808
 
- Đồng chí:Nguyễn Thị Thùy
- Chức vụ: Công chức tài chính kế toán phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 04/10/1985
- Điện thoại: 0988.198.999
 
- Đồng chí:Hoàng Văn Thanh
- Chức vụ: chỉ huy trưởng BCH quân sự phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 11/11/1994
- Điện thoại: 0378512186
 
- Đồng chí: Vũ Phương Chinh
- Chức vụ: Bí thư Đoàn TN phường Hùng Thắng;
- Năm sinh: 03/8/1993
- Điện thoại: 0976.828.993
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11