Phường Hùng Thắng tổng kết công tác năm 2022

Chiều 15/12, phường Hùng Thắng tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2022; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

Năm 2022, Đảng ủy Chính quyền phường Hùng Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần tích cưc, chủ động, sang tạo, thực hiện có hiệu quả công tác Phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế- xã hội và đạt được những kết quả quan trong trên các lĩnh vực.

Công tác thu, chi  ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch giao. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; quan tâm chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19; các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại; việc giải quyết thủ tục hành chính có nhiều đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác.

Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các mặt công tác tư tưởng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. BCH Đảng ủy xây dựng và lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tham luận tại Hội nghị, một số Chi bộ, đoàn thể trong Đảng bộ đã đề xuất những giải pháp, mô hình hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó đổi mới và nâng cao hơn trong công tác xây dựng đơn vị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2023.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Các Ban ngành, đoàn thể; đại diện các đơn vị trường học, các khu phố đã ký giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự. Đây sẽ là cơ sở, tiền đề để các đơn vị thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023./.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16