phường Hùng Thắng tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2024 - 2026.

Ngày 7/1/2024, 5/5 khu phố trên địa bàn phường Hùng Thắng đã đồng loạt tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2024 - 2026.

Tại hội nghị, các ông, bà Trưởng Ban công tác Mặt trận đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, khu nhiệm kỳ 2021- 2024, dự kiến Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2026. Nội dung báo cáo tập trung đánh giá đúng đắn tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; thẳng thắn, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan) và rút ra bài học kinh nghiệm. Nội dung phương hướng, nhiệm vụ đã cụ thể hóa Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương cử Ban công tác Mặt trận, Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Hùng Thắng, nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào cuối tháng 01/2024. Nội dung nhân sự được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất của Ban Công tác Mặt trận đương nhiệm đối với việc xây dựng Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới, đảm bảo có số lượng, cơ cấu hợp lý.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 36