Phường Hùng Thắng làm VSMT và gắn biển "tuyến đường kiểu mẫu"

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ thành uỷ Hạ Long về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long”. Để chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sáng ngày 13/4/2024 UBND phường phối hợp với uỷ ban MTTQ phường Hùng Thắng huy động lực lượng là cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường tổng dọn vệ sinh, thu gom xử lý các điểm rác thải rắn, cắt dọn, phát quang bụi cây, cỏ dại tại các tuyến đường, tuyến phố trong khu dân cư.

Cùng với việc ra quân làm VSMT, uỷ ban MTTQ phường đã triển khai gắn biển “tuyến đường kiểu mẫu” và tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi giữa các đội bóng trong phường tạo không khí sôi nổi chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 69