PHƯỜNG HÙNG THẮNG LÀM TỐT CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ CHỮA CHÁY TẠI CHỖ

Ý thức được công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Trong những năm qua trên địa bàn phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long đã làm tốt công tác tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho tất cả các đối tượng là đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân do vậy đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Công tác PCCC rừng trên địa bàn phường cũng được quan tâm thực hiện theo phương chấm tại chỗ, đảm bảo có hiệu quả. (Một số hình ảnh về công tác huấn luyện, kiểm tra và chữa cháy tại chỗ)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 42