Phường Hùng Thắng: Chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính Lấy người dân làm trung tâm

Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua UBND phường Hùng Thắng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Để hiện đại hóa nền hành chính, UBND phường đã sử dụng các hệ thống thông tin, đường truyền, trang thiết bị, máy móc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đồng bộ, hiện đại đảm bảo khả năng kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động và triển khai thực hiện các giao dịch điện tử. Việc tra cứu thông tin, quy trình giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết được thực hiện nhanh chóng, chính xác và thuận tiện thông qua hệ thống 01 màn hình cảm ứng. 

Đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết hướng dẫn, giải quyết 2075 hồ sơ của 12 lĩnh vực của 147 TTHC. Trong đó 1371 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4, đạt tỷ lệ 69%. Điều này cho thấy việc cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến đã đạt được những kết quả tích cực, đáp ứng được yêu cầu của tổ chức và cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

100% quy trình giải quyết TTHC thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ đã được số hóa, được ký số và luân chuyển giải quyết trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh. Hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết được nhập số hóa, tạo thuận lợi trong thống kê, trích xuất dữ liệu, theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả giải quyết. Khi có kết quả giải quyết TTHC, Phần mềm thực hiện thông báo đến tổ chức, công dân qua tin nhắn điện thoại (SMS), email và công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh. 

Cùng với hiện đại hóa trong giải quyết TTHC, UBND phường đã đẩy mạnh việc triển khai thu phí, lệ phí tập trung bằng các hình thức thanh toán trực tiếp, trực tuyến, thanh toán bằng mã QR Pay miễn phí dịch vụ cho tổ chức, công dân có nhu cầu thanh toán phí, lệ phí bằng tài khoản ngân hàng; góp phần bảo đảm tính chuyên nghiệp, minh bạch trong quá trình thu phí và lệ phí TTHC, giúp tổ chức, công dân giảm thời gian, chi phí, tiết kiệm được chi phí in ấn, chi phí văn phòng phẩm.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12