Nghị quyết 21 - Một quyết sách hợp lòng dân

Ngày 31/12/2020, BTV Thành uỷ Hạ long ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU “về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn thành phố” (gọi tắt là Nghị quyết 21). Sau 9 tháng triển khai, Nghị quyết 21 đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân các phường trung tâm, từng bước thay đổi diện mạo các khu dân cư và đời sống của người dân.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12